Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 14

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.02.14.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Részletes indokolás
Az 1–16. §-hoz
Általános indokolás
Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében megalkotta az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletet.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A község 2024. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.
A 2. §-hoz
Az Mötv. 111. § (4) bekezdésében foglalt szabálynak megfelelően határozza meg Vokány Község Önkormányzata működési és felhalmozási mérleg egyenlegét, költségvetési bevételeit és kiadásait, előző évi pénzmaradványát, finanszírozási bevételeit és kiadásait. Az 1. számú melléklet a tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat, az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat, az egyesített bevételeket és kiadásokat összesítve tartalmazza. A 2. számú melléklet az előző évi pénzmaradvány részletes kimutatását tartalmazza.
A 3. §-hoz
Az önkormányzat működési, fenntartási bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 3. számú melléklet tartalmazza.
A 4. §-hoz
A felújítási előirányzatot a 4. számú melléklet tartalmazza.
Az 5. §-hoz
A felhalmozási kiadást az 5. számú melléklet tartalmazza.
A 6. §-hoz
A költségvetésben tervezett általános tartalékról, működési tartalékról és felhalmozási tartalékról rendelkezik.
A 7. §-hoz
Az önkormányzat éves létszám-előirányzatát tartalmazza.
A 8. §-hoz
A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatairól a 6. számú melléklet rendelkezik.
A 9. §-hoz
A költségvetési szervek finanszírozásáról készült ütemtervet a 7. számú melléklet tartalmazza.
A 10-14. § -hoz
A költségvetés végrehajtásának általános szabályait, a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményeit, a bevételi és kiadási előirányzatokon belüli gazdálkodás, az előirányzatokon felüli bevételek felhasználásának szabályait, az átruházott hatáskörökre vonatkozó rendelkezéseket fogalmazza meg.
A 15. §-hoz
A polgármester beszámol arról, hogy az átmeneti gazdálkodás során keletkezett bevételek és kiadások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe.
A 16. §-hoz
A hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezést tartalmazza.