Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális célú tűzifa-juttatásról

Hatályos: 2022. 09. 27

Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.27.
a szociális célú tűzifa-juttatásról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A támogatás elnyerésének elsődleges feltételeit tartalmazza.
A 2. §-hoz
Rögzítésre került, hogy milyen feltételekkel állapítható meg a támogatás, illetve az előnyben részesítendők köre került meghatározásra.
A 3–5. §-hoz
A támogatás iránti kérelem benyújtásának kezdetét, a környezettanulmány készítésének lehetőségét, valamint a felmerülő költségek kérelmező részéről történő teljes ingyenességét rögzítik a rendelkezések.
A 6. §-hoz
A jogosulatlanul elnyert támogatás visszafizetési kötelezettségét szabályozza.
A 7. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.