Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 3/2002.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 24

Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.24.
a Helyi Építési Szabályzatról szóló 3/2002.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az Alaprendelet kiegészül a telekalakítás szabályaira vonatkozó egyéb rendelkezésekkel a jövőben szükséges kisajátítások és egyéb telekalakítások zökkenőmentes engedélyeztetése érdekében.
A 2. §-hoz
Az Alaprendelet 1. mellékletének tartalma frissül az aktuális felülvizsgálat tartalmával.
A 3. §-hoz
A KÜ-1 jellel jelölt, kiemelt önkormányzati fejlesztési területre vonatkozó övezeti előírások pontosítását tartalmazza.
A 4. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
Az 5. §-hoz
Ezen szakasz a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.
Az 1. melléklethez
Az új mellékletet rögzíti.