Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Csertő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 21

Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.03.21.
a Csertő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet hatályával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza
A 2. §-hoz
Az önkormányzat 2023. évi költségvetése bevételi, kiadási főösszegét tartalmazza.
A 3–13. §-hoz
A Rendelet mellékleteit szabályozza.
A 14. §-hoz
Az előirányzatok módosításának lehetőségeit tartalmazza.
A 15. §-hoz és a 16. §-hoz
Hatásköri kérdések szabályozását tartalmazza.
A 17. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
Az 1–9. melléklethez
A költségvetés mellékleteit tartalmazza.