Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Csertő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 25

Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.25.
a Csertő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet hatályával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.
A 2. §-hoz
Az önkormányzat 2022. évi költségvetése bevételi, kiadási főösszegét tartalmazza.
A 3. §-hoz és a 4. §-hoz
A Rendelet mellékleteit szabályozza.
Az 5. §-hoz
Adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
A 6. §-hoz
Az önkormányzat tartalékait határozza meg.
A 7. §-hoz
Az önkormányzat létszámkeretét tartalmazza.
A 8. §-hoz
A köztisztviselők illetményalapját, cafetériáját és a Közszolgálati Tisztviselők Napját határozza meg.
A 9. §-hoz
A köztisztviselők bankszámla-hozzájárulását szabályozza.
A 10–13. §-hoz
A Rendelet mellékleteit szabályozza.
A 14. §-hoz
Az előirányzatok módosításának lehetőségeit tartalmazza.
A 15. §-hoz és a 16. §-hoz
Hatásköri kérdések szabályozását tartalmazza.
A 17. §-hoz és a 18. §-hoz
Hatályon kívül helyező és hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.
Az 1–9. melléklethez
A költségvetés mellékleteit tartalmazza.