Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közterületek tisztán tartásának helyi szabályairól

Hatályos: 2023. 09. 27

Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.09.27.
a közterületek tisztán tartásának helyi szabályairól
Végső előterjesztői indokolás
A helyi rendelet megalkotásának oka, hogy az önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatkörében hozott rendelete - mely köztisztasági szabályokat is megfogalmazott - hatályát veszítette. Mivel köztisztasági feladatkörben az önkormányzatnak jogszabály-alkotási kötelezettsége van, a tárgykörben új szabályozás vált szükségessé.
A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.