Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendeletének indokolása

Csertő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 06

Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.03.06.
Csertő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet hatályával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza
A 2. §-hoz
Az önkormányzat 2024. évi költségvetése bevételi, kiadási főösszegét tartalmazza.
A 3–13. §-hoz
A Rendelet mellékleteit szabályozza.
A 14. §-hoz
Az előirányzatok módosításának lehetőségeit tartalmazza.
A 15. §-hoz és a 16. §-hoz
Hatásköri kérdések szabályozását tartalmazza.
A 17. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
Az 1–9. melléklethez
A költségvetés mellékleteit tartalmazza.