Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 08

Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.05.08.
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet hatályával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.
A 2–4. §-hoz
Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásának bevételi, kiadási főösszegeit tartalmazza.
Az 5. §-hoz
Az előző évi pénzmaradványt rögzíti.
A 6–8. §-hoz
A Rendelet mellékleteit állapítja meg.
A 9. §-hoz
A költségvetési maradványt mutatja be.
A 10. §-hoz
A vagyonkimutatást rögzíti.
A 11. §-hoz
Az önkormányzat létszámkereteit állapítja meg.
A 12. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
Az 1–11. melléklethez
A rendelet mellékleteit tartalmazza.