Felsővadász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről szóló 12/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 07. 01

Felsővadász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről szóló 12/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről1

2023.07.01.

Felsővadász községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről szóló 12/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba, és 2023. július 2-án hatályát veszti.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. július 2. napjával.