Felsővadász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

A Szervezeti és Működési szabályzatról szóló 2/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 24- 2023. 11. 24

Felsővadász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

A Szervezeti és Működési szabályzatról szóló 2/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.24.

Felsővadász községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 2/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.