Felsővadász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 15

Felsővadász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.15.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt. A törvény alapján megterveztük Felsővadász községi Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megtervezése részben a 202. évi teljesítések, a különböző jogcímeken járó, valamint a költségvetési törvény alapján számítható összegek alapján történt. A kiadási igényeknél az ismert kötelezettségek, az önkormányzat számára törvény által meghatározott kötelező feladatok költségigényének számbavétele szolgált alapul. Figyelembe vételre kerültek azok az önként vállalt feladatok is, melyek hozzájárulnak a lakossági igények mind szélesebb körű, jobb színvonalú kielégítéséhez.