Felsővadász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

a temetőről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2023. 02. 15

Felsővadász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.15.
a temetőről és a temetkezés rendjéről
Végső előterjesztői indokolás
a temetőről és a temetkezés rendjéről
A Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében vizsgálta a közelmúltban a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendeleteket.
A Kormányhivatal szakmai segítségnyújtás keretében felhívta az önkormányzatunk képviselő-testületének figyelmét, hogy a települési önkormányzat jogszerű működésének elősegítése céljából szükség van a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet megalkotására, mivel az Mötv. 13. §. (1) bekezdés 2. pontja a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatként nevesíti a köztemetők kialakítását és fenntartását.
A temető használatának rendjéről önkormányzati rendeletben kell rendelkezni.
Köztemető alatt azt a nem önkormányzati tulajdonban lévő temetőt is érteni kell, amelyben az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti.
A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló törvény 41. § (3) bekezdése előírja, hogy a települési önkormányzat a köztemetőre vonatkozóan köteles szabályozni különösen:
„(3) A települési önkormányzat, fővárosban a közgyűlés rendeletben állapítja meg – a köztemetőre vonatkozóan – különösen
a) a temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi tárgyi és infrastrukturális feltételeket;
b) a temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályait;
c) a temetési hely gazdálkodási szabályait;
d) a sírhely méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezését, a sírgondozás szabályait;
e) temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltásának és újraváltásának díját, a temetőfenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díját;
f) a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendjét;”