Felsővadász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.23.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 25

Felsővadász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.25.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.23.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat a 2022. évi költségvetését a 1/2022. (II.23.) számú rendeletével hagyta jóvá.
Önkormányzatunk 2022. évi összesített költségvetési bevételeit és kiadásait az eredeti előirányzathoz képest szükséges megemelni, így költségvetésünk főösszege módosul. A változást a rendelet mellékletei mutatják be.
A beszámoló elfogadásával eredeti költségvetésünk módosítását indokolt végrehajtani. Ennek oka az állami támogatások, az átvett-átadott pénzeszközök, valamint a közhatalmi bevételek előirányzatához képest a teljesülések eltérést mutatnak. Így ezeket a jogcímeket szükséges előirányzat tekintetében módosítani.