Felsővadász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 25

Felsővadász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.25.
a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében az önkormányzatok számára előírja, hogy a költségvetés végrehajtásáról záró számadást kell készíteni és azt a Képviselő-testület elé terjeszteni. A zárszámadást a költségvetéssel összehasonlítható módon kell elkészíteni.
Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás bemutatja a költségvetés eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatait, a módosított és teljesített előirányzatokat. A szöveges beszámoló részletes tájékoztatást ad a tervezett feladatok végrehajtásának helyzetéről működési és felhalmozási bontásban.
A vagyonmérleg bemutatja az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását, a vagyon változását.
A zárszámadás tartalmazza továbbá a gazdálkodás eredményeként létrejött maradvány elszámolását, az áthúzódó kötelezettségek alakulását.