Felsővadász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

A Szervezeti és Működési szabályzatról szóló 2/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 25

Felsővadász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.25.
A Szervezeti és Működési szabályzatról szóló 2/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet a mindenkori képviselő-testület, és szervei működésének részletes szabályait tartalmazza.

E rendelet megalkotásakor figyelemmel kellett lenni a kötelező tartalmi elemekre, illetőleg célszerű volt az egyes nem kötelező elemek részletes szabályozása is, a képviselő-testület működésének hatékonyabbá és gördülékenyebbé tétele érdekében.
Ilyen tartalmi elem az is, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét kell képeznie a könyveléshez szükséges kormányzati funkciókat tartalmazó táblázatnak (a kormányzati
funkció korábbi elnevezése: szakfeladat). A kormányzati funkciókra vonatkozó
rendelkezéseket a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet tartalmazza.
Felsővadász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik a kormányzati funkciókat tartalmazó melléklettel. 2023. szeptember 01-től mini bölcsődei ellátás feladat felvételére kerül sor. Erre tekintettel fel kell venni a rendelet mellékletébe a Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátását, illetve a gyermekétkeztetés bölcsődében funkciót is.
.