Felsővadász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről szóló 12/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 07. 01

Felsővadász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.07.01.
a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről szóló 12/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Végső előterjesztői indokolás
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a jelenlegi formájában megszűnik, tekintettel arra, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ának 2023. július 1. napján hatályba lépő módosítása hatályon kívül helyezi a települési önkormányzat rendeletalkotásra vonatkozó felhatalmazását, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja is hatályát veszti 2023. július 1. napján. Ezzel megszűnik a helyi önkormányzatok hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladat-ellátási kötelezettsége, azt az állam veszi át, mint állami hulladékgazdálkodási közfeladatot, így megszűnik a Képviselő-testület hulladékgazdálkodási közfeladatra vonatkozó rendeletalkotási joga is.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az önkormányzati rendelet hatályvesztéséről rendelkezik.
A 2. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.