Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014 (IX.1.) önkormányzati rendelete

Csákberény Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 01- 2014. 09. 03

Csákberény Község Önkormányzati Képviselő- testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye  32. cikk  (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:1.§  Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II. 10.) önkormányzati rendelete 3.§ (1) bekezdése  helybe a  következő rendelkezés lép


     A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási és bevételi    

     főösszegét 92.677 ezer Ft-ban állapítja meg.2.§ Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II. 10.) önkormányzati rendelete 4.§ -a  helyébe a következő rendelkezés lép


     A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetését 92.677 ezer Ft bevétellel 

     és kiadással, ezen belül


                -                5.831 ezer Ft személyi juttatással,

  •            1.000 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal,
  •           43.814 ezer Ft dologi kiadással,
  •           22.032 ezer Ft átadott pénzeszköz, egyéb támogatással,
  •           20.000 ezer Ft felhalmozási kiadással3.§ Ez a rendelet 2014. szeptember 1-én lép hatályba, és 2014.szeptember 4-én hatályát veszti.