Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015 (XI.27.) önkormányzati rendelete

A helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2021. 01. 01

Csákberény község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések


1. §  Csákberény község Önkormányzat Képviselő-testülete Csákberény község közigazgatási területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) 5.§-ban felsorolt helyi adók közül határozatlan időre a helyi iparűzési adót vezeti be

                                                                    


Az adókötelezettség, az adó alanya2. § Adóköteles az önkormányzat közigazgatási területén végzett iparűzési tevékenység.

3. § (1) Az adó évi mértéke iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,7%-a.

(2)Záró rendelkezések4. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.  

(2) Hatályát veszti „a helyi iparűzési adóról szóló 4/2005.(II.21.) önkormányzati rendelet.  

(3) Hatályát veszti „a helyi iparűzési adóról szóló 4/2005.(II.21.) önkormányzati rendeletet módosító

9/2010.(XI.30.) önkormányzati rendelet.Csákberény, 2015. november 25.            

    Dr. Vécsei László Vilmos                                                                 Kovácsné Szabó Erika

                  polgármester                                                                                      jegyzőA rendelet kihirdetve: 


2015. november 27.  

                                                        

                                                                     Kovácsné Szabó Erika

                                                                              jegyző