Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015 (XI.27.) önkormányzati rendelete

Az idegenforgalmi adóról

Hatályos: 2016. 01. 01

Csákberény község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1.§  Csákberény község Önkormányzat Képviselő-testülete Csákberény  község közigazgatási területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) 5.§-ban felsorolt helyi adók közül határozatlan időre idegenforgalmi adót vezeti be

.                                                                   


Az adókötelezettség, az adó alanya, adó mértéke


2. § Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat közigazgatási területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.


3. § Az adó mértéke személyenként és vendég éjszakánként 300 Ft. 

Záró rendelkezések4. § Ez a rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.  Csákberény, 2015. november 25.            

           Dr Vécsei László Vilmos                                                            Kovácsné Szabó Erika

                  polgármester                                                                                      jegyző
A rendelet kihirdetve:  2015. november 27. 

                                                       

                                                                     Kovácsné Szabó Erika

                                                                              jegyző