Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015 (XII.18.) önkormányzati rendelete

A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól

Hatályos: 2015. 12. 19

Csákberény Község Önkormányzata Képviselőtestülete az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye  32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a  kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól a következőket rendeli el:


1. §  (1) Kedvtelésből tartott állatok, különösen ebek futtatására a Képviselőtestület  nem jelöl ki területet.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

          Dr. Vécsei László Vilmos                                         Kovácsné Szabó  Erika

                    polgármester                                                                     jegyző