Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (II.29.) önkormányzati rendelete

Csákberény Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 03. 01- 2016. 03. 04

Csákberény Község Önkormányzat képviselő – testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el.

1.§ Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép


      3.§  A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetését 249.097 ezer Ft bevétellel és    

              kiadással, ezen belül

             

               Személyi juttatással K1                                                                        9.667 ezer Ft

               Munkaadót terhelő járulékkal K2                                                            1.646 ezer Ft

               Dologi kiadással K3                                                                              48.335 ezer Ft

               Ellátottak pénzbeli juttatásaival K4                                                        1.860 ezer Ft

               Működési kiadásokkal K5                                                                     139.887 ezer Ft

               Beruházásokkal K6                                                                              3.684 ezer Ft

               Felújításokkal K7                                                                                 25.086 ezer Ft

               Egyéb felhalmozási kiadásokkal K8                                                      15.990 ezer Ft

               Finanszírozási kiadásokkal                                                                   2.942 ezer Ft

                                                              

              állapítja meg.


2. § (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a Rendelet 1. melléklete lép.

       (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe a Rendelet 2. melléklete lép.

       (3) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe a Rendelet 4. melléklete lép.

       (4) A Rendelet 10. számú melléklete helyébe a rendelt 10. számú melléklete lép.

       (5) A Rendelt 11. számú melléklete helyébe a következő 11. számú melléklete lép.


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő 4. napon hatályát veszti.