Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016 (X.1.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2016. 10. 01- 2016. 12. 30

Csákberény Község Önkormányzata Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya kiterjed Csákberény község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az ifjúság és iskola-egészségügyi ellátásra.

2. Az alapellátás körzetei


2.§ Csákberény Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe egy vegyes háziorvosi körzethez tartozik, mely ellátja az ifjúság és iskola egészségügyi feladatokat is.

A körzet székhelye: Csákberény

Feladatellátás helye: Csákberényi orvosi rendelő

3.§ Csákberény Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe a Csákvári Önkormányzati Társulással kötött feladat ellátási megállapodás alapján a Csákvári III. számú védőnői szolgálat körzetéhez tartozik.

A körzet székelye: Csákvár

Feladatellátás helye: Csákberényi orvosi rendelő

4.§ A fogorvosi ellátás és az iskolafogászat vonatkozásában Csákberény Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe Móri II. számú fogorvosi körzethez tartozik.

A körzet székhelye: Mór

Feladatellátás hely: Mór fogorvosi rendelő 

5.§ Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat a Móri Többcélú Kistérségi Társulással kötött társulási megállapodás keretében látja el.

Az ügyeleti ellátás székhelye: Mór

6.§ Jelen rendelet 2016. október 1. napján lép hatályba.