Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (II.28.) önkormányzati rendelete

Az anyakönyvi eljárások szolgáltatási díjairól szóló 1/2015. (II.19.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 01- 2017. 03. 03

Csákberény községi Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló

2010. évi I. törvény 19 § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §  Az anyakönyvi eljárások szolgáltatási díjairól szóló 1/2015.(II.19.) szóló önkormányzati rendelet 1.§ 1. pontja az alábbiak szerint módosul:              1. hivatali helyiség:     8073 Csákberény, Hősök tere 41. (házasságkötő terem) vagy

                                            8073 Csákberény, Merán park 7. (művelődési ház nagyterme)


  1. §  A rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba és március 4. napján hatályát veszti.