Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (II.28.) önkormányzati rendelete

Az intézményi térítési díjról szóló 15/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2017. 03. 01- 2017. 03. 01

        Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (1) és (2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § E rendelettel hatályon kívül helyezett önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése nem érinti ezen önkormányzati rendelet alapján e rendelet hatályba lépése előtt keletkezett, megszüntetett, vagy módosított jogokat és kötelezettségeket.


2. §  E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti  

 Az intézményi térítési díjról szóló 15/2014.(IX 25.) önkormányzati rendelet.

3. § E rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.