Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018 (XI.21.) önkormányzati rendelete

a magánszemély kommunális adójáról szóló 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01- 2019. 01. 01

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A magánszemély kommunális adójáról szóló 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet az 5/A. §-al egészül ki az alábbiak szerint:

"5/A. § (1) Mentesül a magánszemély kommunális adójának megfizetése alól a beépítetlen belterületi telek tulajdonosa.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mentesség kizárólag az adott telek tekintetében illeti meg az adóalanyt."

2. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.