Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018 (XII.19.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (VIII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 20- 2018. 12. 20

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (VIII.01.) önkormányzati rendelet 1. függeléke helyébe jelen rendelet 1. függeléke lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Mellékletek