Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018 (XII.19.) önkormányzati rendelete

az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2018. 12. 20- 2018. 12. 20

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Hatályát veszti a talajterhelési díjjal kapcsolatos rendelet módosításáról szóló 25/2004. (IX.29.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti a móri kistérség hulladékgazdálkodási tervéről szóló 28/2004. (XI.01.) önkormányzati rendelet.

(3) Hatályát veszti az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 32/2004. (XII.01.) önkormányzati rendelet.

(4) Hatályát veszti a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályozásról szóló rendelet módosításáról szóló 8/2005. (II.15.) önkormányzati rendelet.

(5) Hatályát veszti az önkormányzat és intézményei 2004. évi zárszámadásáról szóló 9/2005. (III.21.) önkormányzati rendelet.

(6) Hatályát veszti a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 17/2005. (X.27.) önkormányzati rendelet.

(7) Hatályát veszti az önkormányzat 2006. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 1/2006. (II.16.) önkormányzati rendelet.

(8) Hatályát veszti az önkormányzat 2005. évi zárszámadásáról szóló 6/2006. (III.23.) önkormányzati rendelet.

(9) Hatályát veszti az önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 13/2006. (IX.07.) önkormányzati rendelet.

(10) Hatályát veszti az önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 19/2006. (XII.07.) önkormányzati rendelet.

(11) Hatályát veszti az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról szóló 6/2007. (IV.02.) önkormányzati rendelet.

(12) Hatályát veszti az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról szóló rendelet módosítása szóló 12/2007. (VII.05.) önkormányzati rendelet.

(13) Hatályát veszti az önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról szóló 5/2008. (IV.14.) szóló önkormányzati rendelet.

(14) Hatályát veszti az önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról szóló rendelet módosításáról szóló 14/2008. (X.30.) önkormányzati rendelet.

(15) Hatályát veszti a luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 25/2008. (XII.17.) önkormányzati rendelet.

(16) Hatályát veszti a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 1/2004. (I.14.) sz. rendeletének módosításáról 1/2009. (I.16.) önkormányzati rendelet.

(17) Hatályát veszti a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 1/2004. (I.14.) sz. rendeletének módosításáról szóló 2/2009. (I.16.) önkormányzati rendelet.

(18) Hatályát veszti az önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló 5/2009. (IV.29.) önkormányzati rendelet.

(19) Hatályát veszti az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2009. (VIII.28.) önkormányzati rendelet.

(20) Hatályát veszti a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló

1/2004. (I.14.) sz. rendeletének módosításáról 8/2009. (X.01.) önkormányzati rendelet.

(21) Hatályát veszti a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló rendelet módosításáról 14/2009. (X.01.) önkormányzati rendelet.

(22) Hatályát veszti a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló rendelet módosításáról szóló 15/2009. (X.01.) önkormányzati rendelet.

(23) Hatályát veszti a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló rendelet módosításáról 16/2009. (X.01.) önkormányzati rendelet.

(24) Hatályát veszti a közművelődésről szóló rendelet módosításáról szóló 17/2009. (X.01.) önkormányzati rendelet.

(25) Hatályát veszti a Móri Kistérségi Hulladékgazdálkodási Terv módosításáról szóló 23/2009. (X.30.) önkormányzati rendelet.

(26) Hatályát veszti a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 22/2009. (X.1.) önk.rendelet módosításáról szóló 6/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelet.

(27) Hatályát veszti az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 3/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet.

(28) Hatályát veszti a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 19/2004. (VI.1.) önk.rendelet módosításáról szóló 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelet.

(29) Hatályát veszti a 4/2011. (III.24.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről szóló 2/2012. (II.02.) önkormányzati rendelet.

(30) Hatályát veszti Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2012. (V.17.) önkormányzati rendelet.

(31) Hatályát veszti a 6/2012. (V.20.) önkormányzati rendelet egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról hatályon kívül helyezéséről szóló 12/2012. (XII.01.) önkormányzati rendelet.

(32) Hatályát veszti a 14/2011. (XII.15.) a telekadóról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 14/2012. (XII.01.) önkormányzati rendelet.

(33) Hatályát veszti az állattartás helyi szabályiról szóló 6/1998. (IV.17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 13/2012. (XII.01.) önkormányzati rendelet.

(34) Hatályát veszti a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet.

(35) Hatályát veszti Csákberény Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet.


2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.