Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018 (XI.21.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 14/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 22- 2018. 11. 22

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2017. évi szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 14/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 4/A. §-al egészül ki az alábbiak szerint:

„4/A. § (1) A téli rezsicsökkentés érdekében nyújtható kiegészítő támogatásra a kérelmeket 2018. december 7. napjáig lehet a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal Csákberényi Kirendeltségéhez benyújtani.

(2) A kérelmek elbírálása a Polgármester hatáskörébe tartozik, aki a beérkezett kérelmekről 2018. december 14. napjáig határozattal dönt.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.