Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019 (IX.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 24- 2019. 09. 24

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

                                   210.185.083.- Ft Költségvetési bevétellel

                                   210.185.083.- Ft Költségvetési kiadással

         0 Ft Költségvetési egyenleggel, melyből

                                               0 Ft működési (hiány, többlet)

                                               0 Ft felhalmozási (hiány, többlet)

állapítja meg.”

2.§ A Rendelet

  1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
  2. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,
  3. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,
  4. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet,
  5. 6. melléklete helyébe az 5. melléklet,
  6. 7. melléklete helyébe a   6. melléklet,
  7. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet,
  8. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet
  9. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet

lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.