Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (X.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek, bizottsági tagnak járó tiszteletdíj és természetbeni juttatás meghatározásáról

Hatályos: 2019. 10. 30

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselők, bizottsági elnök és tagok részére tiszteletdíjat és természetbeni juttatást nem állapít meg.

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

3. § Hatályát veszti a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 18/2014 (XII.19.) önkormányzati rendelet.

Mellékletek