Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelete

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 29- 2019. 11. 29

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.29.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Mellékletek