Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019 (III.20.) önkormányzati rendelete

a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról

Hatályos: 2019. 03. 21- 2019. 12. 30

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Söréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével a következőket rendeli el:

1. § A Csókakői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2019. évben 46380,-Ft.

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kezdődően kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet 2019. december 31. napján hatályát veszti.