Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020 (X.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 02- 2020. 10. 02

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2020. (X.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításárólCsákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R) 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

                                    220.668.443.- Ft Költségvetési bevétellel

                                    220.668.443.- Ft Költségvetési kiadással

                                                0 Ft Költségvetési egyenleggel, melyből

                                               0 Ft működési (hiány, többlet)

                                               0 Ft felhalmozási (hiány, többlet)


 állapítja meg.”


2. § A rendelet:


 1.      1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
 2.      1. függeléke helyében az 1. függelék,
 3.      2. melléklete helyébe a 2. melléklet,
 4.      3. melléklete helyébe az 3. melléklet,
 5.      4. melléklete helyébe a 4. melléklet,
 6.      5. melléklete helyébe a 5. melléklet,
 7.      6. melléklete helyébe a 6. melléklet,
 8.      7. melléklete helyébe a 7. melléklet,
 9.      8. melléklete helyébe a 8. melléklet,
 10.       9. melléklete helyébe a 9. melléklet,
 11.     10. melléklete helyébe a 10. melléklet,
 12.     11. melléklete helyébe a 11 . melléklet,


3.§Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.                 Dr. Vécsei László Vilmos                                Dornyi Sándor

                         polgármester                                          helyettes jegyző
Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2020. (X.1.) önkormányzati rendeletét a mai napon kihirdettem.


Csákberény, 2020. október 1.                                                                                            Dornyi Sándor

                                                                                           helyettes jegyző