Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27

Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.05.27.

Csákberény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 188.520.168,-Ft költségvetési bevétellel, 188.520.168,-Ft költségvetési kiadással, 0,-Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből 0,-Ft működési hiány vagy többlet.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba, és 2023. május 28-án hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet a 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

3. melléklet a 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

4. melléklet a 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

5. melléklet a 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

6. melléklet a 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet

7. melléklet a 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

8. melléklet a 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet

9. melléklet a 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet

10. melléklet a 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet

11. melléklet a 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet

12. melléklet a 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet

13. melléklet a 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet

14. melléklet a 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet

15. melléklet a 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet