Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.27.

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 188.520.168.- Ft módosított bevétellel,

b) 160.564.586.- Ft teljesített bevétellel,

c) 188.520.168.- Ft módosított kiadással,

d) 157.847.146.- Ft teljesített kiadással,

e) 2.717.440.- Ft módosított költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

2. § (1) Az 1.§-ban megállapított költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat-csoportok, azon belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, valamint mindezek 2022. évi végrehajtását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(2) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, kötelező feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(3) Az önkormányzat tartalékát a 4. melléklet részletezi.

(4) Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási költségvetését, annak finanszírozását és végrehajtását kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat által közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottak és az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámát a 6. melléklet részletezi.

(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(7) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott 2022. évi működési és felhalmozási célú támogatásait a 9. melléklet, az államháztartáson belülre nyújtott támogatásait a 10. melléklet mutatja be.

(9) Az önkormányzat 2022. évi maradványának elszámolását a 11. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(10) Az önkormányzat 2022. évi mérlegét a 12. melléklet, az eredménykimutatását a 13. melléklet részletezi.

(11) A költségvetési törvény által előírtak szerint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását 14. mellékletben, az általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 15. mellékletben foglaltak szerint fogadja el a képviselő-testület.

3. § Az önkormányzat több éves költségvetési kihatással járó feladattal és hitelállománnyal nem rendelkezik.

4. § Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.