Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 05. 28- 2023. 05. 28

Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről1

2023.05.28.

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba, és 2023. május 28-án hatályát veszti.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. május 29. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.