Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.27.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez
Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évre vonatkozó zárszámadásának elfogadása előtt meg kell történnie a 2022. évi költségvetési rendelet végső módosításának, mely rögzíti a tárgyévi bevételi és kiadási főösszeget, illetve az előirányzatok felhasználását.
A rendelet-tervezet a fentieknek megfelelő módostásokat tartalmazza a rendelet törzsszövegében a főszámok tekintetében és a mellékletekben pedig az előirányzatok tekintetében.
Előzetes hatásvizsgálat
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § -a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell.
Az előzetes hatásvizsgálat eredménye az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbi:
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
Társadalmi hatását tekintve a módosító rendelet nem hordoz releváns hatásokat, az önkormányzatra nézve azonban a gazdasági és költségvetési hatása esszenciális, mert a módosítás által tartalmazza a naprakész pénzügyi adatokat a rendelet.
2. Környezeti és egészségi következményei:
Környezeti és egészségi következményei a rendeletnek nincsenek.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztrációs terhekre befolyásoló hatásai nincsenek.
4. Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A költségvetési rendelet felülvizsgálatát és szükség szerinti módosítását magasabb szintű jogszabály írja elő.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
6. A tervezett jogszabály egyéb jelentősnek ítélt hatásai:
Egyéb jelentősnek ítélt hatása nincs.