Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.27.
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
Csákberény Község Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 188.520.168.- Ft-ban hagyta jóvá a költségvetés tervezésénél a Képviselő-testület, mely a módosítások során 160.564.586.- Ft-ra változott pályázati pénzek rovatra való tervezése miatt és a megváltozott adózási kedvezmények miatt.
Pénzmaradvány 2022. december 31.-én forintszámlán: 2.714.830.-Ft, pénztárban: 2.610.- Ft.
A 2016. január 1-jétől alkalmazandó eredményszemléletű könyvelés következtében jelenik meg a technikai könyvelési maradványként 2.717.440.-Ft, amely teljesen megegyezik a pénzmaradványunkkal.
Előzetes hatásvizsgálat
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § -a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell.
Az előzetes hatásvizsgálat eredménye az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbi:
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
Társadalmi hatását tekintve a rendelet nem hordoz releváns hatásokat, az önkormányzatra nézve azonban a gazdasági és költségvetési hatása lényeges, mert a rendelet tartalmazza a tárgyév záró pénzügyi adatait.
2. Környezeti és egészségi következményei:
Környezeti és egészségi következményei a rendeletnek nincsenek.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztrációs terhekre befolyásoló hatásai nincsenek.
4. Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A zárszámadási rendelet elfogadását magasabb szintű jogszabály írja elő.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
6. A tervezett jogszabály egyéb jelentősnek ítélt hatásai:
Egyéb jelentősnek ítélt hatása nincs.