Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 05. 27

Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.27.
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Végső előterjesztői indokolás
Időközben bekövetkezett jogszabály változások, illetve az önkormányzat rendeletállományának felülvizsgálata miatt az érintett önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése indokolt.
Előzetes hatásvizsgálat
az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezethez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § -a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell.
Az előzetes hatásvizsgálat eredménye az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbi:
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásokkal nem kell számolni.
2. Környezeti és egészségi következményei:
Környezeti és egészségi következményei a rendeletnek nincsenek.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztrációs terhekre befolyásoló hatásai nincsenek.
4. Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A hatályon kívül helyezés a magasabb szintű jogszabályoknak történő megfelelés miatt szükséges.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
6. A tervezett jogszabály egyéb jelentősnek ítélt hatásai:
Egyéb jelentősnek ítélt hatása nincs.
Időközben bekövetkezett jogszabály változások, illetve az önkormányzat rendeletállományának felülvizsgálata miatt az érintett önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése indokolt.