Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2023. 07. 01

Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.07.01.
Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról
Végső előterjesztői indokolás
Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatát átfogó felülvizsgálatnak vetettük alá.
A felülvizsgálat eredményeként megállapítható volt, hogy az önkormányzati rendeletek feltöltéséhez kötelezően használandó IJR rendszerrel nem teljesen kompatibilis a rendelet. Néhány jogszabályszerkesztési hibát ki kell küszöbölni, illetve feleslegesség vált a nem normatív tartalmak függelékként csatolása. Az előbbiekre tekintettel célszerű a korábbi szervezeti- és működési szabályzatot hatályon kívül helyezni és új jogszabály alkotni.
A szervezeti- és működési szabályzatról szóló rendelet-tervezetet az alábbiakban különbözik a korábbi önkormányzati rendelettől:
- nem tartalmaz függelékeket,
- az 1. mellékletben a kormányzati funkciók felsorolása változik,
- 3. mellékletben kerül szabályozásra a korábban függelékként csatolt vagyonnyilatkozatok megismerési rendje.
A rendelet-tervezet tartalmát tekintve egyebekben teljesen megegyezik a korábbi rendelet tartalmával.
Előzetes hatásvizsgálat
Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § -a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell.
Az előzetes hatásvizsgálat eredménye Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbi:
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásokkal nem kell számolni.
2. Környezeti és egészségi következményei:
Környezeti és egészségi következményei a rendeletnek nincsenek.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztrációs terhekre befolyásoló hatásai nincsenek.
4. Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az új szervezeti- és működési szabályzat megalkotása célszerűségi okból történik.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
6. A tervezett jogszabály egyéb jelentősnek ítélt hatásai:
Egyéb jelentősnek ítélt hatása nincs.