Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 30

Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.09.30.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez
Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évre elfogadott munkaterve előirányozza az elfogadott költségvetés alapján történő I. féléves gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalását, mely szükség szerint maga után vonja a rendeletbe foglalt és év elején megtervezett bevételi és kiadási főösszeg, illetve az előirányzatok módosítását.
A rendelet-tervezet a fentieknek megfelelő módostásokat tartalmazza a rendelet törzsszövegében a főszámok tekintetében és a mellékletekben pedig az előirányzatok tekintetében.
Előzetes hatásvizsgálat
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § -a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell.
Az előzetes hatásvizsgálat eredménye az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbi:
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: Társadalmi hatását tekintve a módosító rendelet nem hordoz releváns hatásokat, az önkormányzatra nézve azonban a gazdasági és költségvetési hatása esszenciális, mert a módosítás által tartalmazza a naprakész pénzügyi adatokat a rendelet.
2. Környezeti és egészségi következményei: Környezeti és egészségi következményei a rendeletnek nincsenek.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztrációs terhekre befolyásoló hatásai nincsenek.
4. Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A költségvetési rendelet felülvizsgálatát és szükség szerinti módosítását Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének munkaterve írja elő.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei: A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
6. A tervezett jogszabály egyéb jelentősnek ítélt hatásai: Egyéb jelentősnek ítélt hatása nincs.