Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 26

Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.04.26.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testület 2023. évre vonatkozó zárszámadásának elfogadása előtt meg kell történnie a 2023. évi költségvetési rendelet végső módosításának, mely rögzíti a tárgyévi bevételi és kiadási főösszeget, illetve az előirányzatok felhasználását.
A rendelet-tervezet a fentieknek megfelelő módosításokat tartalmazza a rendelet törzsszövegében a főszámok tekintetében, a mellékletekben pedig az előirányzatok tekintetében.
Előzetes hatásvizsgálat
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § -a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell.
Az előzetes hatásvizsgálat eredménye az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbi:
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
Társadalmi hatását tekintve a módosító rendelet nem hordoz releváns hatásokat, az önkormányzatra nézve azonban a gazdasági és költségvetési hatása esszenciális, mert a módosítás által tartalmazza a naprakész pénzügyi adatokat.
b) Környezeti és egészségi következményei:
Környezeti és egészségi következményei a rendeletnek nincsenek.
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztrációs terhekre befolyásoló hatásai nincsenek.
d) Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A költségvetési rendelet felülvizsgálatát és szükség szerinti módosítását magasabb szintű jogszabály írja elő.
e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
f) A tervezett jogszabály egyéb jelentősnek ítélt hatásai:
Egyéb jelentősnek ítélt hatása nincs.