Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

az ebek egyedi azonosítóval történő ellátásáról szóló 3/2013.(II.22.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 09. 02- 2013. 09. 02

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

az ebek egyedi azonosítóval történő ellátásáról szóló 3/2013.(II.22.) rendelet módosításáról1

2013.09.02.

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. § (4) bekezdésének 5. pontja, valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben (a továbbiakban: Átv.) foglalt szabályozás alapján az ebek kötelező mikrochippel való ellátásáról az alábbi önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotja:

1. § A Rendelet 1. § (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az ebek biztonságos egyedi azonosításának költségéhez számla ellenében az Önkormányzat támogatást nyújt. A támogatás mértéke ebenként 2.000,-Ft. A támogatás családi házanként legfeljebb 2 db eb után jár.

2. § (1) Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1.

napjától lehet érvényesíteni, és 2013. október 2. napján hatályát veszti

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2013. szeptember 3. napjával.