Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete

az ebek egyedi azonosítóval történő ellátásáról

Hatályos: 2013. 10. 02

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete

az ebek egyedi azonosítóval történő ellátásáról

2013.10.02.

Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben (a továbbiakban: Átv.) foglalt szabályozás alapján az ebek kötelező mikrochippel való ellátásáról az alábbi önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotja:

1. §

Az ebek biztonságos egyedi azonosítása

(1) Az ebek biztonságos egyedi azonosítását a mikrochipes megjelölés jelenti.
(2) Minden 2013. január 1. után született eb tartós egyedi azonosíthatóságát az eb tulajdonosa/tartója az eb 4 hónapos életkorának eléréséig köteles mikrochip behelyezésével biztosítani.
(3) A 2013. január 1-je előtt született eb tartós egyedi azonosíthatóságát az állat tulajdonosa/tartója köteles legkésőbb az eb 2013. évben esedékessé váló veszettség elleni védőoltásának beadásáig, illetve a beadásakor mikrochip behelyezésével biztosítani.
(4) Amennyiben az ebet más okból (tenyésztői szervezet előírása miatt, egységes európai állatútlevél kiváltása miatt, vagy egyéb okból) mikrochip behelyezésével korábban egyedileg már megjelölték, úgy a tulajdonos legkésőbb az eb tárgyévben esedékessé váló veszettség elleni védőoltásának beadásakor az eb mikrochipes megjelöléséről köteles a jogosult állatorvost tájékoztatni és a szükséges adatokat rendelkezésre bocsátani.
(5) A mikrochipnek az ebekbe történő beültetését kizárólag az arra jogosult állatorvos végezheti. A regisztrálást ugyanazon eb esetében csak egyszer kell elvégezni.
(6) 1 Az ebek biztonságos egyedi azonosításának költségéhez számla ellenében az Önkormányzat támogatást nyújt. A támogatás mértéke ebenként 2.000,-Ft. A támogatás családi házanként legfeljebb 2 db eb után jár.
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1

Beiktatta a 11/2013.(IX.1) ör 1. §-a