Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelete

a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Hatályos: 2013. 03. 28- 2014. 02. 05

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelete

a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

2013.03.28.

Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCI. törvény 234. § (3) – (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el.

I. Fejezet

A rendelet hatálya, általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. § Az illetménykiegészítésre adott évben kifizethető keretösszegeket a képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében a Hivatal előirányzatai között állapítja meg.

II. Fejezet

Az illetménykiegészítés mértéke

3. § (1) Az illetménykiegészítés mértéke egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű

köztisztviselőnek az alapilletménye 20 %-a.
(2) Az illetménykiegészítés mértéke egységesen valamennyi középiskolai végzettségű
köztisztviselőnek az alapilletménye 20 %-a.
III. Fejezet

Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet 2013. március 28. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1. napjától

kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a Dunakiliti, Dunasziget és Feketeerdő Körjegyzőség Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 2/2013. (II. 22.) számú rendelet.