Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (IV. 10.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 7/2002. (X. 10.) önkormányzati rendelet – módosításáról

Hatályos: 2013. 04. 11- 2013. 04. 11

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (IV. 10.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 7/2002. (X. 10.) önkormányzati rendelet – módosításáról1

2013.04.11.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (19) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti Feketeerdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének – többször módosított „a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 7/2002. (X. 10.) önkormányzati rendelet - (továbbiakban R.) 14. §, és a 3. sz. melléklete.

2. § (1) Ezen rendelet 2013. április 11. napján lép hatályba, és 2013. április 12. napján hatályát veszti

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2013. április 12. napjával.