Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelete

a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Hatályos: 2014. 09. 26- 2017. 03. 05

I. fejezet

A rendelet hatálya, általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. §

 

Az illetménykiegészítésre adott évben kifizethető keretösszegeket a képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében a Hivatal előirányzatai között állapítja meg.

 

II. fejezet

Az illetménykiegészítés mértéke

3. §

(1) Az illetménykiegészítés mértéke – 2014. 01. 01. napjától 2014. 12. 31. napjáig - egységesen  valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű  köztisztviselőnek az alapilletménye 20 %-a.

(2) Az illetménykiegészítés mértéke – 2014. 01. 01. napjától 2014. 12. 31. napjáig - egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek az  alapilletménye 20 %-a.

III. fejezet

Záró rendelkezések

4. §

(1) Ez a rendelet 2014. február 6. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a Dunakiliti Közös Önkormányzati  Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 5/2013. (III. 27.) számú rendelet.