Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014 (XI.26..) önkormányzati rendelete

a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Hatályos: 2015. 01. 01- 2017. 03. 05

Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCI. törvény 234. § (3) – (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el.

I. fejezet

A rendelet hatálya, általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. §

Az illetménykiegészítésre adott évben kifizethető keretösszegeket a képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében a Hivatal előirányzatai között állapítja meg.

II. fejezet

Az illetménykiegészítés mértéke

3. §

  1. Az illetménykiegészítés mértéke – 2015. 01. 01. napjától 2015. 12. 31. napjáig - egységesen  

valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű  köztisztviselőnek az alapilletménye 20 %-a.

  1. Az illetménykiegészítés mértéke – 2015. 01. 01. napjától 2015. 12. 31. napjáig - egységesen

valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek az  alapilletménye 20 %-a.

III. fejezet

Záró rendelkezések

4. §

  1. Ez a rendelet 2015. január 01. napján lép hatályba.

  1. A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a Dunakiliti Közös Önkormányzati  Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 1/2014. (II. 5.) számú rendelet.