Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (VI.27.) önkormányzati rendelete

a Feketeerdő Község Önkormányzat vagyonáról szóló 17/2012. (X.31.) számú önkormányzati rendelet - módosításáról

Hatályos: 2014. 06. 28- 2014. 06. 28

Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (VI.27.) önkormányzati rendelete

a Feketeerdő Község Önkormányzat vagyonáról szóló 17/2012. (X.31.) számú önkormányzati rendelet - módosításáról1

2014.06.28.

Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelembe véve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében foglaltakat, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény rendelkezéseit –az Önkormányzat a Feketeerdő Község Önkormányzat vagyonáról szóló 17/2012.(X.31.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosításáról alábbi rendeletet alkotja.

1. § A Képviselő-testület a Rendelet 18. § -t az alábbiak szerint módosítja:

(1) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának körébe sorolt vagyon vagyonkezelési jogát a forgalomképesség korlátozásának tartalmát meghatározó feltételek figyelembe-vételével lehet átengedni.

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában lévő - korlátozottan forgalomképes és az üzleti – vagyonára, valamint ezen ingatlanvagyon rendeltetésszerű használatát biztosító ingó vagyontárgyakra vagyonkezelői jogot létesíthet.

(3) A (2) bekezdés szerinti vagyonkezelői jog létesítéséről a Képviselő-testület egyedi döntést hoz.

1. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2014. június 29. napjával.