Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

Feketeerdő Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 25- 2014. 09. 25

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

Feketeerdő Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosításáról1

2014.09.25.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 1.f. és 2. pontja szerint, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. és 26§-a, valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi önkormányzatokról alapján és figyelemmel az államháztartás működési rendjét szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rendelkezéseire, az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.04.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Képviselő-testület a Rendelet 1. § (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

(1) A Képviselő-testület Feketeerdő község 2014. évi költségvetésének

kiadási főösszegét 62 422 e Ft-ban,
bevételi főösszegét 62 422 e Ft-ban állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület a Rendelet 1, 2, 3, 4 számú melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4 számú melléklete lép.

3. § A Képviselő-testület a Rendelet 8. § (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 579 e Ft-ban állapítja meg.

4. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

1. melléklet a 9/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forrásonként

adatok ezer Ft-ban

Források

.066020

.018010

.013320

.041233

Összesen

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

ÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

0

9 383

0

1 066

10 449

1.

Önkormányzatok költségvetési tám.
(0911)

0

9 383

0

1 066

10 449

1.1.

Normatív hozzájárulások(09111-09114)

9 073

9 073

T.önk.szoc.gy.jóléti és gy.étk.t.(091131)

310

310

Központosított előir. (09115)

0

H.Önk.Kiegészítő támogatása (09116)

Egyéb műk.tám.közp.ktgv.sz.(0916011)

Egyéb műk.tám.elkül.áll.pénz.al.(0916061)

1 066

1 066

II. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK

10 000

10 000

1.

Felhalm.célúÖnkorm.támogatás (0921)

10 000

10 000

III.

KÖZHATALMI BEVÉTELEK (093)

16 535

0

16 535

2.1.

Helyi adók (0934,09355)

14 585

14 585

2.2.

Gépjárműadó (09354)

1 950

1 950

2.3.

Egyéb közhatalmi bevételek (0936)

0

IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (094)

952

84

5

1 041

1. Intézményi működési bevételek

952

84

5

1 041

1.1.

Hatósági jogkörhöz köthető bev.
(9111,91112,91113)

0

1.2.

Egyéb saját bevétel
(09401,09402,09403,09404,09405,)

120

84

5

209

1.3.

Áfa bevételek - visszatérülések (09406,-7)

32

32

1.4.

Kamatbevételek (09408)

800

800

Egyéb pénzügyi műveletek bev. (09409)

Egyéb működési bevétel
(094010)

V.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1 473

1 473

Ingatlanok értékesítése (0952)

1 473

1 473

VI.MŰKÖDÉSI CÉLÚÁTVETT PÉNZESZKÖZ

2 362

0

0

2 362

1.

Működési célú átvett pénzeszk.(0963)

0

0

0

0

1.1.

Támogatás értékű működési bevétel

0

1.2.

Többcélú kistérségi társulástól

0

2.

Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (097)

2 362

0

0

2 362

2.1.

Támogatás értékű felhalmozási
bevétel

2 362

2 362

VI.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

20 562

0

0

20 562

1.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön
visszatérülése

11 412

11 412

2.

Forgatási célú értékp.beváltása (2193)

0

1.

Működési célú hitel felvétele

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

1.

Előző évi pénzmaradvány

9 150

9 150

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

23 876

37 475

5

1 066

62 422

2. melléklet a 9/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként (e Ft-ban)

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

.013350

.066010

.011130

.064010

.066020

.066020-6

.01810

.900070

.091140

.074031

.105010

.101150

.107060

.103010

.104051

.101150

.107053

.107060

.084031

.041233

.082042

013320

Összesen

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

1 624

1 314

939

192

4 069

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

549

403

127

52

1 131

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

350

1 905

1 651

4 385

338

3 124

1 086

16 675

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

0

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

.

0

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

4 684

3 578

845

9 107

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

465

465

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

0

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

969

1 150

995

100

1 045

120

5

100

2 475

6 959

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

579

579

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

0

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

350

1 905

2 173

1 651

6 102

4 684

338

579

3 578

845

969

1 150

995

100

1 045

120

5

100

465

3 541

3 368

1 086

38 985

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

10 000

10 000

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

1 712

3 222

76

5 310

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

1 119

870

21

2 091

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

0

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

0

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

0

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

12 831

0

0

0

4 092

97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 401

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

6 036

6 036

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

0

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

0

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

0

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

13 181

1 905

2 173

1 651

16 230

4 781

338

579

3 578

845

969

1 150

995

100

1 045

120

5

100

465

3 541

3 368

1 086

62 422

3. melléklet a 9/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat költségvetési egyenlege

BEVÉTEL

KIADÁS

Hiány

Tárgyévi működési bevétel

28338

Tárgyévi működési kiadás

45 021

16 683

Felhalmozási célú bevételek

24934

Felhalmozási célú kiadások

17 401

-7 533

Pénzmaradvány

9 150

Bevételek összesen

62422

Kiadások összesen

62 422


9 150

A működési költségvetés 16 683 e Ft hiányát az előző évi 9 150 e Ft pénzmaradvány, valamint a felhalmozási célú bevétel finanszírozza.

4. melléklet a 9/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési célok (Ft-ban)

adatok Ft-ban

Megnevezés

2014. évi
eredeti
előirányzat

2014.évi módosított előirányzat

Az önk.vagyonnal kapcs.való gazd-al kapcs.feladatok (lakóingatlan) 013350

381 000

381 000

Fő u. 1. telekhez kapu építés

300 000

300 000

Fejlesztések, beruházások Áfa

81 000

81 000

Az önk.vagyonnal kapcs.való gazd-al kapcs.feladatok (nem lakóingatlan) 013350

8 763 000

12 726 802

Orvosi rendelő akadálymentesítése

600 000

600 000

Járda felújítás Hétvezér u. mindkét oldalán

5 300 000

2 126 000

Temető parkoló kialakítása

1 000 000

1 000 000

Művelődési ház felújítása (adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatásából)

7 874 016

Beruházás Áfa

1 863 000

1 126 786

Város és községgazdálkodás egyéb szolg. 066020

3 648 000

4 293 444

Kultúrház előtti közter. Burkolat engedélyezési terv

380 000

380 000

Honlap készítés

130 000

130 000

Utcanév tábla pályázat

2 362 000

2 501 984

FE Rendezési terv elkészítése

350 000

"Eper" integrált pénzügyi rendszer (könyv.program)

48 000

Egyéb tárgyi eszköz vás.

Áfa

776 000

883 460

Fejlesztések, felújítások MINDÖSSZESEN

12 792 000

17 401 246

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2014. szeptember 26. napjával.